QUE FEM

Les principals fites de SomEsqueix són:

- Desenvolupar programes de formació per afavorir la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat social.

- Recuperar terres que es troben en desús i treballar amb principis agroecològics.

- Oferir productes de qualitat i proximitat per promoure un consum responsable i saludable.

- Apropar el contacte amb la terra i amb els animals com a fonts de benestar.